که یادت برود ...

یک روزهایی دوست داری در انبوه خیابان گم شوی! یک روزهایی دوست داری به موسیقی ملایمی که از هندزفری پخش می شود گوش دهی و لا به لای مردم عادی آنقدر پرسه بزنی و آنقدر چشم بدوزی به چراغ های راهنمایی، کفش های رهگذران، ویترین رنگارنگ مغازه ها، صورت گرد و بامزه کودکان و یا حتی آدامس هایی که کف زمین چسبیده اند؛ که یادت برود چرا چند دقیقه پیش دلت گرفته بود و حوصله هیچ چیز و هیچکس را نداشتی. دوست داری تمام توانت را به پاهایت بدهی و آنقدر تند قدم برداری که حس کنی متعلق به هیچ چیز و هیچ کجا نیستی. که یادت برود فلانی چقدر اعصاب خرد کن است، فلانی پشت سرت حرف های ناجور زده و یا استاد ارتباطات تصویری حذفت کرده است!  

/ 6 نظر / 21 بازدید
M.H.V

مگه استادای شمام حذف کردن بلدن؟ [زبان]

شادوخت

مردم عادی چیه ؟؟؟ به ملت از بالا نیگا میکنی ؟ وای وای وای [نیشخند]

M.H.V

نمیدونستم مربی های مهدکودک هم جدیدا سخت گیری میکنن!خخخ

شادوخت

شیعه زاده !! کامنت خصوصیمو تکرار میکنم مجددا [نیشخند]

emma

جواب میده واقعا؟