اپلیکیشن های خوب

هرچند «آخرین خبر» کارایی زیادی داشته باشد و «وایبر» و «لاین» محل خوبی برای حال و احوال با دوستان قدیمی باشد، هرچند محیط «اینستا» را دوست داشته باشم و وقت هایی که در ایستگاه اتوبوس و یا مطب دکتر منتظر مانده ام دست به دامن بازی های جورو واجور شوم. و عاشق خیلی از این اپلیکیشن های خوب باشم؛ اما به واقع هیچکدام از آن ها جای «پلاک یاب» را برای کسی که بزرگترین سرگرمی اش خواندن پلاک ماشین هاست را نمی گیرد! 

+ مدل ماشین و یا شکل و شمایل راننده برایم اهمیتی ندارد. همیشه در مواجه با هر ماشینی، همان ابتدای کار نگاهم سر می خورد روی پلاک اش! 

+ پلاک های «ب» دار را بیشتر تر دوست دارم! :)

/ 3 نظر / 21 بازدید
وانیا

جالبه! پلاک یاب ندارم ولی منم گاهی یه جا که نشستم یا واستادم شروع می کنم خوندن پلاک ماشینا و موتورا..شنیده شده گاهی حتی شروع به حفظ کردنشونم کردم خخخ .... حروفو خیلی توجه نمیکنم.بیشتر دنبال پلاک١٢ هستم:دی

وانیا

جالبه! پلاک یاب ندارم ولی منم گاهی یه جا که نشستم یا واستادم شروع می کنم خوندن پلاک ماشینا و موتورا..شنیده شده گاهی حتی شروع به حفظ کردنشونم کردم خخخ .... حروفو خیلی توجه نمیکنم.بیشتر دنبال پلاک١٢ هستم:دی