# یادداشت_هایی_برای_خودم

تو خوب هستی و من خوبم و هوا خوب است

خدایا! تو شاهد باش! من می خوام خوب باشَمااااااا ، جامعه نمی ذاره! وگرنه من به این خوبی (1) به تصمیم مهم گرفدَم! از فردا روزی دو سه بار به عمه م سر می زنم! ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 10 بازدید