فرصت را از دست ندهید

دست به قلم شوید و این بار از امام مهربانی ها بنویسید :)

+ اطلاعات بیشتر را هم می توانید از سمت راست وبلاگمان کسب کنید و حالش را ببرید و کیف اش را بکنید! 

+ مهلت ارسال آثار هم تا 3 شهریور ماه است و از تمدید خبری نیست! 

/ 0 نظر / 23 بازدید