پیشنهادات تئاتری

+ هرچند انتظار داشتم بعد از تماشای تئاتر زندگی خصوصی آقای اسب نکات زیادی برای نوشتن داشته باشم اما حالا تنها و تنها یک جمله در اعماق ذهنم جا خوش کرده است «تئاتری برای خندیدن!» نه بیشتر و نه کمتر. حضور یوسف صیادی در یک خانه و در نقش «خودکشی» که از قضا از دوستان عِزی جون [حضرت عزرائیل] است، اتفاقاتی را رغم می زند که در انتها این پیام را برای مخاطب دارد «از زندگی لذت ببر».

+ اقیانوس آرام را با کلی تخفیف از اینجا بخرید :) 

/ 0 نظر / 19 بازدید