به همین سادگی

امروز لا به لای هزاران آهنگ با کلام و بی کلام به دنبال پدر پسند هایش(!) بودم بلکه بتوانم خانواده ای را ازگوش دادن به صدای عذاب آور و زجه ها و ناله های یک به اصطلاح خواننده نجات دهم. صدایی که شنیدن آن در فضای بسته ماشین حکم شکنجه را برای مان داشت و مجبور بودیم در همان ابتدای مسیر دست به دامن هندزفری ها شویم!

در همین گشت و گذار چند دقیقه ای لا به لای پوشه ها و صدای های متفاوت، خاطرات زیادی برایم تداعی شد و شاید بهترین و خاص ترین شان با این آهنگ همراه بود. وقتی که همه چیز از همین جا و به همین سادگی آغاز شد :) 

/ 2 نظر / 18 بازدید
par!sa

توقع نداری دان کنم ک تو این بی حجمی؟ [نیشخند]

ال

چه خوب، که اهل این دست موسیقی‌ها هم هستی جوجه خبرنگار!