بزرگترین حقیقت و بزرگترین دروغ

پادشاه گفت: یک حقیقت بزرگ در این جهان وجود دارد، تو هر چه باشی و هر چه بکنی، وقتی واقعا چیزی را بخواهی، این خواست در روح جهان متولد می شود. این ماموریت تو روی زمین است!

مرد جوان فورا پرسید: و بزرگترین دروغ عالم کدام است؟ 

- در زندگی ما لحظه ای فرا می رسد که تسلط بر زندگی را از دست می دهیم و از آن پس سرنوشت بر هستی ما مسلط می شود. این بزرگترین گزافه عالم است! 

+کیمیاگر - پائولو کوئیلو

/ 0 نظر / 19 بازدید