خوش صداها بخوانند

+ اگر حس و حال بیدار شدن صبح زود، آن هم در ماه مبارک را دارید بفرمایید دوره آموزشی گویندگی صدا :) 

/ 0 نظر / 26 بازدید