پرده یِ نقاشیِ زندگی

- این ناصر خسرو چکاره است؟ 

- شاعر است آقا!

- کجایی ست؟ 

- از اهالی قبادیان بلخ است آقا!

- از آذری ها کدامشان را می خواهی؟ 

- عسل را!

- عجب ناکسی هستی تو! منظورم از شاعرانِ بزرگِ آذربایجان است. 

- باز هم، آقا! شاعر که نباید قطعا شعری گفته باشد. شعر گفتن بسیار کم از آن است که شعر را زندگی کنیم. یک پرده نقاشیِ بسیار زیبا، سوای آن است که زندگی را به یک پرده نقاشیِ زیبا تبدیل کنیم. 

(یک عاشقانه آرام - نادر ابراهیمی)

/ 3 نظر / 17 بازدید