دلنوشته

امروز داشتم روزنامه پیروزی رو ورق می زدم . همیچین تیتر می زنن که یکی ندونه فکر می کنه رده اول جدولیم!! چقدر دلم واسه افشین قطبی تنگ شده . واسه پرسپولیس لیگ هفتم . اگه بازیکنا به نام هم نبودن اما باغیرت بودن . بغل

دلم لک زده واسه همون پرسپولیس ... . همونی که حتی یه ثانیه از بازی هاش رو هم از دست نمی دادم و آلان حتی نمی دونم کی بازی داره!! عصبانی

دیگه وقتی جناب سردار یه شبه بشن مدیرعامل فوتبالی ب پرسپولیس هم حق میدم یه شبه بشه این!!

گریهگریهگریه

/ 1 نظر / 6 بازدید
سمیه(nsa)

ارزو بر چوانان عیب نیست(از طرف هواداران ساکنان همیشگی صدر چدول)[خنده][خنده][خنده]