ابراز لبخند ملیح

+ فقط خواستم از اینکه هنوز نسل «دختران بدون آرایش» منقرض نشده است ابراز لبخند ملیح کنم! 

/ 5 نظر / 18 بازدید
فریده خآنوم

[لبخند]

قضاله

[خنده] من میخوام ابراز لبخند غلیظ کنم ... .

علی

نه واقعا هنوز هستن این نسل؟ عجیب است عجیب است خیلی عجیب است...

par!sa

[ابرو]

زهراااا

لفا ملیح باشه....[خجالت]