معلول کسی است که عقلش کار نمی کند

سومین بازارچه نیکوکاری آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد هم به خوبی و خوشی برگزار شد . امسال با همه سالها فرق می کرد و غرفه ها جذاب تر از سالهای گذشته بود . فضای محل برگزاری هم عالی بود . همین طور چیدمان بازارچه .

بین غرفه ها ، یه غرفه بیشتر از همه توی چشم بود . تمام غرفه پر بود از تابلوهای نقاشی فوق العاده زیبا . همین طور که نگاهم به نقاشی ها بود یه نفر رو دیدم که پشت بوم نقاشی نشسته بود . بیشتر که دقیق شدم ، یکی از معلولین آسایشگاه بود که به طور مادرزادی از نعمت دست بی بهره بود . راستش اول باورم نمی شد که این نقاشی ها کار ایشون باشه اونم با پا . اما وقتی سابقه درخشان کاری ایشون رو دیدم که چندتا نمایشگاه برگزار کرده و چقدر جایزه برده واقعا شکه شدم . من هرچقدر از زیبایی نقاشی های آقای شریعتی بگم ، بازم کم گفتم . همسر آقای شریعتی جلو غرفه ایستاده بود و مردم رو به تماشا کارهای همسرش دعوت می کرد .

بعد حتما تصویر چند نمونه از کارهاشونو می ذارم روی بلاگ . آلان وقت ندارم و باید برم ساکمو ببندم چون اگه خدا بخواد عازم سفرم ...

پس تا یک هفته دیگه خداحافظ

 

دنیای ما پر از دستهایی است

که خسته نمی شوند

از نگه داشتن

نقابها

/ 2 نظر / 7 بازدید
ز

عكساش كوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نفس

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است . . .