خانه دوم

دلم برای نوشته های «جوجه خبرنگاری» تنگ شده بود. نوشته هایی که سبک و سیاق خودم را داشت. خود خودم را. 

+ از امروز در چرت و پرت  هم می توانید مرا بخوانید :) 

/ 0 نظر / 40 بازدید