از سر عادت

انسان آهسته آهسته عقب نشینی می کند 

هیچکس یکباره معتاد نمی شود

یکباره سقوط نمی کند

یکباره وا نمی دهد

یک باره خسته نمی شود، رنگ عوض نمی کند، تبدیل نمی شود و از دست نمی رود

زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد

و «تکرار» و «خستگی» بسیار موذیانه و پاورچین رخنه می کند. 

+ چهل نامه کوتاه به همسرم _ نادر ابراهیمی

+ نباید بگذاریم روزی فرابرسد که از سر عادت به یکدیگر سلام کنیم، با یکدیگر دست بدهم و همدیگر را در آغوش بگیریم ... 

+ تنها واژه ای که هیچوقت از سر عادت به کار نمی برم و همیشه با تمام وجود می گم «کاکتوسه» :)

/ 0 نظر / 20 بازدید