سوتی به سبک معلم

امروز دوستم مهتاب سرزنگ شیمی رفته بود پای تخته . بچه ها هم شروع کردن ب تعریف و تمجید از قدش! مهتاب هم از روی سکو خم شد ب طرف در کلاس و دو تا ضربه بهش زد گف بگین ماشاالله یه وقت چشم نخورم . ما هم زدیم زیر خنده . یهو دیدیم معلممون از جاش بلند شد و رفت به طرف در . ما همه هاج و واج نیگاش می کردیم . بنده خدا در رو باز کرد و سرشو از کلاس کرد بیرون و یه نگاه ب چپ و راستش انداخت و گفت : مردم آزارا در می زنن فرار می کنن . اونجا بود ک کلاس منفجر شد و همه از خنده روی میزهامون ولو شدیم ...

حالا این بار معرفت به خرج میدم و اسم دبیر رو نمی نویسم ولی همین یه باره ها!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
maryamiii

ههههه...ولی من خودم هم یه بار اینکارو کردم..معلم زد رو میز که ساکت شین منم که سرم پایین به کاره خودم گرم بود یهم میگم چرا درو وا نمیکنین در زدنااا...که دقیقا کل کلاس رفت هوا[خنثی] لینک شدی

سمیه(nsa)

چرابااحساسات من بازی میکنی؟؟مینویسی قهقهه ادم میچانی میشه فک کردم ی ترور گروهی ای ی قتل عامی چیزی اتفاق افتاده بدو بدو اومدم باز کردم چیشده مگه معلما دل ندارن ک هر از گاهی سوتی بدن!!!خیلی چغلی ی معلما رو کنی میگم اسم فامیل اصلیت چیه ها؟د ک ش ز!!!