جملات زیبا از بزرگان

 

زیبا از طبیعت

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو

دردآور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی

قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشم هایت می آید

و این تاسف بار است که باید لباسهایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم .

"زنده یاد سیمین دانشور در نامه ای به دکتر علی شریعتی"

 

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم ... از شما چه پنهان ما از درون زنگ زده ایم .

"زنده یاد حسین پناهی"

 

در روزگاری که لبخند آدمها به خاطر شکست توست ، برخیز تا بگریند ...

"کوروش کبیر"

 

به دنبال واژه نباش ، کلمات فریبمان می دهند . وقتی اولین حرف الفبا سرش کلاه رفته باشد فاتحه مابقی را باید خواند .

"زنده یاد دکتر علی شریعتی"

 

خدایا به من قدرت آنرا عطا کن که همان قدر که دوستش می دارم ، نیاز دوست داشتنش را در خود خاموش سازم .

"زنده یاد دکتر علی شریعتی"

 

آنقدر به مردم این زمانه بی اعتمادم که می ترسم هرگاه از خوشحالی به هوا بپرم زمین را از زیر پایم بکشند ...

"زنده یاد دکتر علی شریعتی"

 

همه سپاسم از آن کسی است که کاستی هایم را می داند ولی فراموشم نمی کند .

"کوروش کبیر"

 

دوستتون دارم

"خودم"

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سمیه(nsa)

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی قشنگ بود[تایید][تایید]