+ به گمونم فیلم تایتانیک براش خوب باشه

- تایتانیک؟ اصلا!  

+ چرا خب؟ 

- خارجیش بخار داره، ایرانیشم خیلی بی بخاره ... 

[همیشه سردار - فرشید تمری]

/ 0 نظر / 14 بازدید