جوجه خبرنگار سابق! :)

» در سوگ آن هایی که هنوز نرفته اند! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/۳٠
» نیازشناسی (1) :: دوشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٩
» تنهای تنهای تنها :: شنبه ۱۳٩٤/۱۱/۳
» جادو می کند :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/۱٠
» سوسک های خندان :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/٢
» کاکتوس ها عاشق می شوند :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٧
» قوربان دل های مهربانتان :) :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/۱
» پیش از این :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٧
» اپلیکیشن های خوب :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/۱۳
» دوستت دارم حس ششم جان! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» لطفا مرغ نباشید :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» انگار عاشق شان شده ام :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» گذشته ی خوب :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢ :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢
» به همین سادگی :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٦
» به «تفاوت» ها احترام بگذاریم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» ابراز لبخند ملیح :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» مرگ تدریجی یک زندگی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» از هر دست بدهی ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» بدون شرح :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» عمیق تر نگاه کنیم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» جشــــنواره نویسندگی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٧
» پیشنهادات تئاتری :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
» شوماخر نوشت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
» پرده یِ نقاشیِ زندگی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» مخصوص بانوان :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» وقتی دوست داشتنی؛ دوست داشتنی نیست! :: جمعه ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» یک پیشنهاد خوب تئاتری :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» ماهی با طعم نیاگارا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» کارهای الکی پَلکی :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» محکوم به مُردگی :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» ولگردی دوست داشتنی! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» حقیقت زندگی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» عطر بی نظیر مریم :: جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» از ترس های تان نترسید :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٤
» من و تب اشتراک عکس؛ یهویی! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢
» می شکنم در شکن زلف یار :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» دو نقطه و یک منحنی ساده :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» هیاهوی غریب و مبهمی پیچیده در جانم :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» یک پیشنهاد خوب تئاتری :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» کفش های به درد نخور :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» سیبیلوها :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» همه چیز بازیچه نیست :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» از دست دادن های خوب :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» می خواهم عاجق صورتی شوم! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» خوبیِ خدا :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» هفته مزخرف :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» در چند جمله می گنجی؟ :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» قفسه ای به رنگ زندگی :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» مصائب یک عدد جوجه خبرنگار :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» اعتراف می کنم... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» که یادت برود ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» زندگی با 4 جریان دارد :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» حماقت :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸
» غیرقابل چاپ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸
» "ندانستن" های ترسناک :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٥
» از سر عادت :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٥
» روزنه ای به سوی خداوند :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٤
» پرنسس جدید دنیای تنیس :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢
» بزرگترین حقیقت و بزرگترین دروغ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢
» رنگی رنگی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱
» کِرمَکی :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۸
» پرچم نماد یک ملت است :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٠ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٠
» خوشی های کوچک :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٦
» از ماست که بر ماست :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/٥
» بیلبیلک های بَد :| :: جمعه ۱۳٩۳/۸/۳٠
» سخت ترین امتحان الهی (2) :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٥
» انسانی از تبار نمی دانم از کجـا :: شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٤
» سخت ترین امتحان الهی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٠
» یا استوخودوس! :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٧
» ashura :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٤
» فرق ما و عباس (ع) یک چیز است :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٢
» پرشین بلاگ عزیز! :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٠
» نمایشگاه کتاب مشهد :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٩
» پیراهن فصل ها زیباتر شده است :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٦
» شعور حسینی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥
» دو نخطه صاف نوشت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤
» یک روز پس از تولد :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢
» افراطی ها! :: شنبه ۱۳٩۳/٧/٢٦
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٤ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٤
» ننگ بر تو باد! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/٢٢
» خرنوشت باکلاس است! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۱
» به زودی :: شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٩
» بدون شرح :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٦
» ف.بوک :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٥
» حلال بفرمایید! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٧
» تک بعدی :: شنبه ۱۳٩۳/٧/٥
» ما دوازده نفــــر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۳
» رو مُخ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳۱
» یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠ :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠
» خط خطی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠
» جاست فور داینا! :دی :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩
» عنوان رفته گزارش بنویسه :| :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸
» عیدتون مبارک :) :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۱٥
» :| :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۱٥
» روز خوب من و روزهای خوب سیامک عباسی :: جمعه ۱۳٩۳/٦/۱٤
» سخت و پیچیده :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠
» درد :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٩
» ما بیســـــــ و پنج ـت نفر! :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۸
» نمـــاز خوب :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۸
» دونخطه صاف :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۸
» این داستان ادامه دارد... :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٧
» فیلسوفانه نوشت می باشد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٦
» روز دختر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٦
» عجب بچه یتیم پول داری! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/٥
» ابراز نگرانی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
» شاپرک :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
» فریاد :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢
» سینما، کافه کتاب، ناهار! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸
» ســــرراهی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٦
» اندر فواید آموزش رارَندگی! :: شنبه ۱۳٩۳/٥/٢٥
» محض به روز شدن! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٢۳
» روز خبرنگار :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧
» واس چار دونه شیرینی! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٥
» همیشه پای یک سرشیفت در میان است! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٥
» تو خوب هستی و من خوبم و هوا خوب است :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/۱۳
» درد و دل های یک مادر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٩
» من آنِ تواَم، مرا به من باز مده :) :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/٦
» خوب چیزی بود :دی :: شنبه ۱۳٩۳/٥/٤
» دَرهَم نوشت :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱
» اَلافـــــــــــطار! :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۸
» عمیق تر نفس بکشید :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۸
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/٢٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/٢٤
» ســ خوشانه ـــــر :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/٢٤
» پریما دبل میکس پری :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٢
» کلمه به کلمه اش را :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٠
» باز هم غزه :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» خــــــــشم اژدها :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» از سلسله سوتی های صدا و سیما :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
» شَنقَلانـــــــــه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» اندَر احوالات اینجانت و اکبرخان! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» من از تو می نویسم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» رمضان نوشت :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» قلم بافی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦
» امشب از شب های تنهاییست ... :: شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٤
» عکاس باشی! :: شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٤
» شرم باد این جوجه خبرنگار را :: جمعه ۱۳٩۳/٤/۱۳
» بشتابید! :: جمعه ۱۳٩۳/٤/۱۳
» امتحان ... پـــــَــــــــر :: جمعه ۱۳٩۳/٤/۱۳
» عمیق تر نفس بکشید :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۸
» الچرتیات وَ الشِریات! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» من برای این همه درد، کافی نیستم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» قر خفیف! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٤
» دخدر بچه باس... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» مادر! دَستم بشکست و ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱
» ماذا فازا!؟ :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠
» بی تو همه ی هیچ؛ حاصل من است :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٩
» محض تنوع :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٩
» یک دقیقه سکوت :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٧
» آهنگ حرام است! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» افق مرا می خواند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٥
» حافـــــــظانـه نوشت :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢۳
» ابر مرا در بغل بگیر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٢
» عیدتون مبارک :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» من دیگه صوبتی ندارم! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٤
» بعضی ساعت ها :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۱
» جو گیریات! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٩
» امتحان پایان ترم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» من بی تو، بی باران؛ خواهم مٌرد :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٢٦
» سالها دل طلب جام جهانی می کرد :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٢٦
» خورشید هشتم :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۱
» پَت و مَتانه! :| :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٢٠
» بازگشت عکاسان ب سوی اوست! :: شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳
» اما تو باور نکن :: شنبه ۱۳٩۳/٢/۱۳
» خط خطی :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» عطر بی نظیر خدا :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» زرس غاتع! :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٥
» عیـــــــــــــ موبآرکه ـــد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
» آب خنک! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٧
» در من حسی ... تا ابد مبهم! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
» شیر پسته :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» خَسدم! :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» حالم؟ باران ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» شب تلخ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» یا ریحانه النبی (س) :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» و المغلوب! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
» بوس! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٠
» پیر شدیم رَف! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٠
» عنوان رَفده سبزه بیآرههه! :| :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» 525 هزار و 600 دقیقه رو به پایان :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» این روزها ... :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» اینجا ایران است عزیز دل برادر! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» ما آرجانتین! خوشبخدیم! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۸
» زی زی گولو :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢
» انتظار :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» ههههعی... وبلاگم .... ههههههههههعی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» من بیامدم! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» با فندوق شکن وارد شوید! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» پسرای غیور! :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» لولو! بیا منــــــــه بیخور راعَت شم! :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» الچرتیات و الشرّیات :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» عمه نوشت! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» این یه دستوره! :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» پالس منفی :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» منـــــه مظلوم! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» فقط سوزوکی رو عشقه! :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» دوست :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» امام مهربانی ها سلام! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» دخدر بد! :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧
» شـــــعر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٤
» همه چی آرومه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳
» تسلیت :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢
» یلدای لعنتی :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» شعر :: جمعه ۱۳٩٢/٩/٢٩
» بی نهایت شیرین :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» نتیجه! :: جمعه ۱۳٩٢/٩/٢٢
» عکس :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
» دَر! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٧
» خ و ش ب خ ت ی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٠
» عنوان رفته گلاب بیاره! :| :| :| :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٧
» عنوان رفته گل بچینه! خخخ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۳
» استاد شیعه زاده! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۳
» از جنس آسمان :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» انا لله و انا الیه راجعون :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» فیلسوفانه! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» فوضول خانوم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» درهم نوشت :: جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤
» برای خودِ خودِ خودم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/٢۳
» نکن ای صبح طلوع ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٢
» ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» باز این چه شورش است ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٠
» محرم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤
» جوجه خبرنگار دوبلر می شود! (مثَلَندش!) :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» منشور من! :: جمعه ۱۳٩٢/۸/۱٠
» یا ادامین! خسته مَـــــــــباشید! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» مرورگر! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٥
» عنوان رفته گل بچینه! :) :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۳٠
» سریال پژمان :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٩
» پست سخیف :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» تبریکات ویجه! خخخ :: جمعه ۱۳٩٢/٧/٢٦
» عید قربان :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٤
» جفنگیات :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» صرفا جهت اطلاع! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٧
» بجه ها مچکریم :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٤
» خاطره بازی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٤
» استارت :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» حلالم کن! :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» مثل Espresso :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» خط خطی :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٦
» من دانشگاه نمی خواهم :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» بازگشت همه به سوی مدرسه است! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» می دانم تمام آرامشم از توست :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٩
» خودکشی :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٩
» دنیای من :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» سُسیس! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» یا ضامن آهو :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خورشید هشتم :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» کانتر :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» تولد نوشت :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٠
» دخدر بد! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۸
» هَپی گِرل دِی! :) :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٦
» پرچم بالاست! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٤
» نفرات برترکنکور 92 :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۳
» تبریکات! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٢
» جــــــــــــــــوگیر :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
» گزارش از نوع جوجه خبرنگاری! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٩
» من و دنیای اعدادم! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢
» الکی خوش :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳۱
» سلامتیه دهه هفتادیا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٩
» کلاهبردارهای پر انرژی :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۸
» دل نوشت :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۳
» روز کوزت را گرامی می داریم! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» سریال مادرانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٥
» السلام علیک یا ضامن آهو :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٠
» دل نوشته :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٥
» پرسپولیس زلزله :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳
» می خواهم دستش را بگیرم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱
» تفاوت نسل ها :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» اردلان تمجید :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» نقاشی که دست ندارد! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
» بیدار شو :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
» جان عالم بر لب آمد ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦
» گزارش منتشر شده در سایت جیم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/۱۳
» ما اومدیم! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/۱۳
» کنکور ریاضی برگزار شد :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» ساسی مانکن :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٤
» ایران :) - صربستان :( :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» بهترین روز خدا :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» عکس نوشت :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
» اینه! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸
» اطلاعیه مهم :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
» یا قائم آل محمد (ص) :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٦
» درد و دل :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٥
» پلمپ وا رَفت! خخخ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» دلم تنگ است :: شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤
» تفاوت را احساس کنید :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» ضربه دوازدهم :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» دست نوشته :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٥
» پسر ایده آل :: جمعه ۱۳٩٢/۱/۳٠
» بهنام صفوی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۸
» آجرک الله یا صاحب الزمان (عج) :: شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤
» صعود به جام جهانی به شرط ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤
» نظر :: شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٤
» ایران به سوگ نشست :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
» روز جهانیه بهداشت :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/۱۸
» تنهایی :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۱٧
» من و بلاگم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٥
» دلنوشته :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٥
» عکس های جالب :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/۱۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/۱۳
» عیدتون مبارک :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» یک لحظه غفلت :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» کاش مثل همه بودی :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» شرح حال تو :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» عکس های دیدنی :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٤
» من با تو فرقی ندارم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱
» این پست را کپی کنید :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» حباب - آرزو :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» عشق یعنی من و تو :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» باران :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» امروز که روز خوب خداست :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» GLX :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸
» شنقل و اسکل :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٥
» لبخند فراموش نشه!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢
» خدایا ... ای پسر خاله بود ب ما دادی!! :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» آماده ای یه کم بخندیم ؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» پریسپولیسم برگشت .... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» امیرعلی خودمونه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» ساریا هم رفت ... :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩
» این پست ، پست شماست :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» امنیت ؛ چیزی که می گویند هست اما نیست :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧
» عنوان رو بی خیال عکسو نیگا کن :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱
» سوتی به سبک معلم - قسمت دوم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٩
» یلدای تلخ ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٧
» یادی از گذشته :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٦
» بفرما شعر! :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» چند خطی برای سیران عزیز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢۳
» ایران به سوگ نشست :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢۳
» دلنوشته :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٢
» آخر دنیا :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٩
» کودکان در آتش سوختند ... :: جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧
» شما پسرها هم عالمی دارین!!! :: جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧
» درد و دل های وقت و بی وقت :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦
» پاسخ معما :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٥
» عکس جالب :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» خدا را شکر که مولایم علی (ع) شد - معما :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/۱٤
» اتاق من از دیدگاه مامانم! :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۱
» و تو چه می دانی که شله چیست؟ :: شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۱
» باز هم محرم ... :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٤
» می فهمی چه می گویم؟؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٥
» چگونه شیطان را از خودمان دور کنیم؟ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» سوتی ب سبک فتح الله زاده :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٠
» سوتی به سبک شیکه تهران :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٧
» بخون و عبرت بگیر :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٥
» عید غدیر خم مبارک :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱
» عید سعید قربان مبارک :: جمعه ۱۳٩۱/۸/٥
» پررویی هم حدی داره! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢
» اداره آموزش و پرورش ... خوب یا بد؟ :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
» این داستان بر اساس سرگذشتی واقعی ست! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» دونگ یی یا کتاب ... مسئله این است! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
» سوتی به سبک معلم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٢
» گزارشی از دیدار با غول چراغ جادو!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٩
» پول بده تا آینده رو بگم؟! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
» چه کسانی دلشان برای مهر می تنگد؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» دو کلمه حرف حساب :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٦
» معلول کسی است که عقلش کار نمی کند :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» وجدان جان بی خیال ما شو ... :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» خاطرات من و کنکور :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» دلنوشته :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤
» بخون تو هم بخند ... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/۱۳
» سخت ترین کار دنیا :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۱
» دلنوشته :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٠
» علی (ع) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٧
» دلنوشته :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٧
» بیا :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٦
» در عجبم ... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» دربی 75 :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٤
» دو فرشته زمینی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» من نی می زنم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳۱
» عید سعید فطر مبارک :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» لغات و عباراتی که توسط اعراب وارد زبان فارسی شده اند :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» شهدا دانشگاه خیام مشهد :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دلنوشته :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥
» تسلیت به بازماندگان زلزله اخیر :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
» ادکلن کشنده :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» این شبهای عزیز ... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٩
» بی چشمان باز تو ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» خدا منتظر صدای توست :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٦
» مانند خورشید :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳۱
» چیستان :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» حکایتی از ورود اسکندر مقدونی به ایران :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» پتروس شدن هم مکافاتی داره!!!! :: شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳
» جملات زیبا از بزرگان :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۱
» حکایت ما و مرگ خدا :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٠
» حرفهایی برای نگفتن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩
» الفبا ترس :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» امتحان نهایی هم شده مصیبت ! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱
» دیدار ابلیس بافرعون :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٩
» جملات دکتر شریعتی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٧
» این روزها ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
» بهای عشق :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٥
» رد پای خدا :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٤